osadagornicza

 

 

 

bilety osada

 

Średniowiecze

Historia

Średniowiecze, czyli kiedy?

Dzisiaj średniowiecze kojarzy nam się z feudalną zależnością poddanych, rycerzami, zamkami, zacofaniem i dominacją Kościoła. Pamiętajmy jednak, że okres ten to w sumie ponad 1000 lat naszej historii i jako taki pozostawił po sobie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.  Jeśli chcemy prześledzić w nim rozwój nauki i techniki,  musimy najpierw „przenieść” się do tamtych czasów i spróbować je zrozumieć.
Sama nazwa – Średniowiecze – powstała dopiero pod koniec XVI wieku, kiedy to sądzono, iż był to tylko okres przejściowy pomiędzy dwiema wielkimi epokami – starożytnością oraz renesansem (w Polsce zwanym odrodzeniem). W powszechnym odczuciu wieki średnie funkcjonowały jako epoka zastoju intelektualnego, stagnacji i zacofania.

Podział chronologiczny Średniowiecza w Europie:

"Ciemne wieki" - bo tak nazywano również Średniowiecze - trwały w teorii 1000 lat. Sporo czasu. Wiele też się wtedy działo. Przyjrzyjmy się pokrótce ich umownemu podziałowi.
Wczesne Średniowiecze (V–X w.)
W Europie na przełomie starożytności i średniowiecza doszło do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego oraz wędrówek ludów barbarzyńskich, które położyły fundamenty pod powstanie przyszłych wielkich monarchii średniowiecznych. Wszystkie europejskie państwa przyjęły chrzest chrześcijański: w obrządku rzymskim lub bizantyjskim. W sztuce łączono tradycje sztuki rzymskiej ze sztuką plemion germańskich oraz ze sztuką Wschodu – Bizancjum. Główną rolę odgrywało piśmiennictwo łacińskie. Kształtowały się idee, tematy i motywy, które były wykorzystywane w późniejszych etapach rozwoju epoki. Wówczas w architekturze rodzi się styl romański z charakterystycznymi grubymi murami i wąskimi oknami. Powstają pierwsze kamienne umocnione siedziby o charakterze obronnym, które uznaje się za pierwsze zamki.
Pełne Średniowiecze (XI–XIII w.)
W tym okresie ludność Europy szybko wzrasta. Pojawiają się coraz większe zamki oraz miasta, które zaczynają odgrywać wiodącą rolę w rozwoju kultury i gospodarki państw. Europa zaczyna pokrywać się siecią okazałych katedr oraz uniwersytetów. Na początku w sztuce dominował styl romański, w XII w. powoli ustępując miejsca strzelistemu gotykowi. W literaturze zaczęła się kształtować, obok piśmiennictwa łacińskiego, twórczość w językach narodowych (to zjawisko trwało aż do końca XV wieku). Pełne średniowiecze to także czas, w którym na polu bitwy dominuje zakuty w zbroję kawalerzysta - rycerz. To także okres krucjat, które doprowadziły do konfrontacji z kulturą Wschodu na niespotykaną dotąd skalę. Wpłynęło to na rozwój intelektualny oraz gospodarczy Europy.  
Schyłkowe Średniowiecze (XIV–XV w.)
W sztuce dominował styl gotycki. Coraz wyraźniej zaznaczały się nowe tendencje humanistyczne, zwiastujące nadejście nowej epoki w dziejach kultury - renesansu. Nauka poszerzała horyzonty. Więcej uwagi poświęcano człowiekowi, naturze i badaniu jej praw. Powiązanie nauki z życiem codziennym ułatwiło dalszy bujny rozwój wszystkich dziedzin gospodarki. Przestępując progi Średniowiecznego Parku Techniki przenoszą się Państwo właśnie do tego okresu: jesieni średniowiecza. Czasu zamętu, wojen, czarnej śmierci, ale również tłocznych miast, kolorowych straganów, a przede wszystkim niebywałego technicznego postępu.

Za koniec Średniowiecza przyjmuje się różne wydarzenia. Niektóre z nich to doniosłe wydarzenia na scenie politycznej, inne z kolei oddają stan postępu, który się wówczas dokonywał. Oto zaledwie kilka z nich: wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej przez Gutenberga (ok. 1450), wynalazki Leonarda da Vinci (1452–1519), dotarcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki (1492), wydanie epokowego dzieła Georgiusa Agricoli dotyczącego średniowiecznego górnictwa (1556), czy w końcu postawienie przez Kopernika tezy o centralnej pozycji Słońca wobec innych planet (1543) – heliocentryzmu.

 

RAZEM TANIEJ!

Razek Taniej!

Plan Osady Górniczej

Zobacz plan Osady

mapa spt mala

Zapraszamy do Kopalni

kopalnia

kopalniazlota1                      postrzeleni.pl